Marvika

KNAS har via Kristiansand kommune overtatt ansvaret for utviklingen av Marvika fra Sør Arena til og med Gleodden fra Forsvaret.  

Området representerer noe av det ypperste Kristiansand har å by på både med hensyn til naturkvaliteter, bla med sin nærhet til sjøen samt sin nærhet til Kvadraturen. I forlengelsen av utviklingen på Lundsletta/Marvikssletta er det KNAS sin plan å starte arbeidet med å utvikle Marvika. Utviklingen av dette området er ett av de mest markante utviklingsgrep i Kristiansand det kommende tiåret. Her skal hensynene til utviklingen og utnyttelse veies opp mot naturkvaliteter og allmenn ferdsel. 

I løpet av 2010/11 ble det foretatt en omfattende opprenskning av bunnforholdene i Marvika slik at bunnforholdene her nå er ”friskemeldt”

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00