Avenyen

Avenyen er en kundevennlig handelspark bestående av store handelsflater og plasskrevende butikkonsepter og med parkering nær butikkene. 

Det er liten gangavstand mellom de ulike butikkene, slik at det ikke er nødvendig å flytte bilen når en beveger seg i parken. Parken spenner over et stort vareutvalg med store elektrobutikker, smått og stort i Biltema og Jula, matservering, sportsforretninger, store lekebutikker, møbler og interiør, ulike byggevarer, samt et supermarked. Parken er totalt 64.000 kvm handelsareal, og plasserer den som en av de største i Norge i sitt slag. 

En bærende ide for utviklingen av Avenyen har vært at den skulle utvikles med utstrakt bruk av høy kvalitet enten det gjaldt arkitektur, materialvalg eller vei- og parkeringsdekke. Dette har resultert i en handelspark som får all varelevering fra baksiden hvor det er god plass for disse funksjonene. På fremsiden er det god plass med 1800 parkeringsplasser omkranset av beplantning og utstrakt bruk av granittkantstein og flotte bygg til handlevogner. 

Selve hovedbyggene i parken er underlagt strenge rammer både med hensyn til arkitektur og materialvalg. Dette betyr at handelsparken får en høy kvalitet  og vil stå seg bedre over tid enn mer tradisjonelle handelsparker av denne typen. I all hovedsak er byggene i glass og betong, noe som gir dem et mer varig uttrykk. 

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00