Kommandantboligen

Kommandantboligen har en fremtredende plassering og en vakker beliggenhet med utsyn over vestre havn.

IKEA

Gjennom selskapet Lillesand Næringsarealer AS (LINA) har KNAS og Lillesand kommune etablert et samarbeid for å styrke utviklingen av næringsområdene øst for Sørlandsparken.

Avenyen

Avenyen er en kundevennlig handelspark bestående av store handelsflater og plasskrevende butikkonsepter og med parkering nær butikkene.

Marvika Torv

Gjennom selskapet Marvika Utvikling AS samarbeider KNAS og tomtefesterne om å utvikle søndre del av Lundsletta til et bydelssenter for Lund.

Gyldengården

KNAS har oppført kontorbygget "Gyldengården" i Skippergata 38 i Kristiansand. Under bakken er det etablert et parkeringsanlegg i to etasjer.

Marvika

KNAS har via Kristiansand kommune overtatt ansvaret for utviklingen av Marvika fra Sør Arena til og med Gleodden fra Forsvaret.

Sørlandsparken

Sørlandsparken har i løpet av de siste 15 årene utviklet seg til å bli mer rendyrket innen handel for de områdene som ligger nærmest E18.

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00