Strømsheia

Området Strømsheia ligger sentralt i regionen. Det er kort avstand til E-18 med kollektivtilbud, Kjevik, Korsvik, Kvadraturen, Sørlandsparken og Kristiansand Havn. 

Området eies av selskapet Strømsheia Næringsutvikling AS. KNAS ønsker i samarbeid med det private eiendomsselskapet Scale Eiendom Sør AS over en tiårsperiode å bygge 4000 kontorplasser, tilsvarende seks-syv store bygg på opptil 20 etasjer. 

Vi tror Strømsheia kan bli ett attraktivt lokaliseringsalternativ for større kontoretableringer i årene som kommer. 

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00