Sørlandsparken Øst

Gjennom selskapet Lillesand Næringsarealer AS (LINA) har KNAS og Lillesand kommune etablert et samarbeid for å styrke utviklingen av næringsområdene øst for Sørlandsparken.

Ett av selskapene under LINA er Sørlandsparken Øst AS som utvikler områdene på Lillesandssiden av Sørlandsparken. Den mest kjente etableringen her er IKEA som åpnet Norges største IKEA-varehus 21. oktober 2010. De øvrige tomtene er under utvikling og det planlegges 200 mål til plasskrevende handelsetableringer, storhandel nær IKEA, og om lag 180 mål til øvrige næringsformål. Selskapet har i tillegg kjøpt opp arealer i nærheten slik at det er rom for fremtidig ekspansjon. 

Områdene med Dyreparken, Travparken, Sørlandshallen samt eksisterende og nye hotelletableringer skal befeste posisjonen som landsdelens største senter for opplevelser og fritid. Dyreparken åpner Abra Havn 26. mai 2012, med sine 171 leiligheter og 750 sengeplasser. Ferdig utbygget vil området bli en attraktiv blanding av ferie- og fritidsaktiviteter i kombinasjon med attraktive handelskonsepter som IKEA, Sørlandssenteret og Avenyen. Den nye E18 med sin 4-feltsvei fra Kristiansand til Grimstad binder sammen denne delen av Agder på en helt nye måte. Regionen fremstår dermed som en mer samlet region for handel så vel som arbeidsmarked i fremtiden. 

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00