Holskogen

Ytterst i Vågsbygd er det regulert et område på 50 mål tenkt brukt til ulike næringsformål.

Innerst, lengst fra riksveien til Langenes er det planlagt haller for båtopplag. Nærmere riksveien er det planlagt annen virksomhet som med fordel kan lokaliseres i Vågsbygd, et stykke fra E18/E39. 

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00