Borheia

Borheia ligger mellom Ridedalen industriområde og E39. Det planlgte næringsområde ligger på henholdsvis 122 og 107 moh.  

Med Borheia ønsker vi over tid å bidra til en noe tyngre næringsutvikling også på vestsiden av Kristiansand. Området er velegnet til ulike kontorformål som ønsker lokalisering vest for by’en og med god tilgang og eksponering direkte fra E39.

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00