Borgeheia

Gjennom selskapet Borgeheia AS ønsker KNAS i samarbeid med de lokale grunneierene i området, å utvikle næring på de nære områdene til flyplassen. Det er vår tro at et stort næringsområde ved flyplassen vil bidra til å styrke Kjevik som et kommunikasjonsknutepunkt. Samtidig som virksomheter som har lokalisering nær flyplass som viktig kriterium, kan tilbys et attraktivt lokaliseringsalternativ. 

Et stort utbyggingsområde nær Kjevik kan bidra til å finansiere bedret kommunikasjon slik at områdene øst for Ålefjærfjorden blir bedre integrert mot Kjevik, og etableringen av en ringforbindelse: Kr. sand - Kjevik, Sørlandsparken - Kr. sand. Dette vil bl. a. være en stor fordel for kollektivdekningen i området. 

Utviklingen på Kjevik må skje i forståelse med aktørene på og ved flyplassen. 

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00