Agder Næringspark

Midt i Agder langs nye E-18, vokser industriparken Agder Næringspark frem. Området vil bestå av ca. 1000 dekar med næringstomter regulert til ulike næringsformål, og beliggenheten er svært gunstig med kjøreavstander på ca. 6 min. til Sørlandsparken, ca. 14 min. til Kristiansand, og ca. 20. min til Grimstad. 

Agder Næringspark vil ha en optimal beliggenhet for bedrifter med behov for tilgang på arbeidskraft fra både Aust- og Vest-Agder. Agder Næringspark blir liggende helt inntil den nye 4-feltsveien E-18 gjennom Aust- og Vest-Agder, og får dermed en flott eksponering både mot østgående og vestgående trafikk. Dette er meget positivt med tanke på at E-18 i dag har en gjennomsnittlig døgntrafikk på ca. 13.000 biler, hvorav tungbilandelen utgjør ca. 15%.

De ulike delene av området har forskjellige reguleringsformål: kontor/industri/lager, bensinstasjon/bevertning/kontor/hotell, og offentlig formål. 

Se agdernaringspark.no

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00